дома Барам работа

Барам работа

Намалениот број работници од Запад Балкан ја ставаат германската...

Бројот на издадени германски работни визи за работниците од земјите на Западен Балкан за време на кризата предизвикана од коронавирусот значително опадна....

Македонија се соочува со немотивирани инженери, програмери, општи доктори

Работодавачите се соочуваат со одредени потешкотии при обезбедување соодветен кадар за пополнување на слободни работни места за следните занимања: програмер, машински инженер,...

Што треба да кажете (направите) кога барате поголема плата

Преговарањето е вештина што може да се научи со тек на времето и преку собраното искуство. Без разлика за што преговарате, ваша намера е да...