Nikolina Stojanova

Како тешките одлуки да ве доведат до позитивни резултати

Последните 12-18 месеци беа дефинирани од тешки одлуки. Овие одлуки често пати се носеа од неопходност и покрај тоа што имаа ужасни последици. Бидејќи нашиот свет се смени пролетта...

Студија открива дека емоционалната интелигенција е поважна за претприемачки успех отколку менталната способност

Мета-анализа што вклучува податоци од над 65 000 сопственици на бизниси ја посочува важноста на емоционалната интелигенција во претприемништвото. Студијата, издадена во Strategic Entrepreneurship Journal, открива дека емоционалната интелигенција...

Како жените да избегаат од замката на синдромот на натрапник

Држам говори и зборувам на семинари за „Моќта на присуството за жените лидерки“ и по една сесија, бев замолена од директорката за човечки ресурси да ја обучувам Сандра. Ме...

Што клиентите навистина сакаат од вашиот бренд и како да го испорачате тоа

Привлекувањето и задржувањето на вниманието на клиентот може да преставува вистински предизвик за компаниите во денешните пазари со голем број конкуренти. Претворањето на љубопитноста во чин на купување често пати...

Катастрофи што треба да ги одбегнете во процесот на продажба

Некои индустрии требаа да го стегнат ременот во текот на минатата година. Истражувањата од последните месеци во 2020 год покажуваат дека 65% од компаниите во САД преземаат активности за штедење...

Што е добар маркетинг менаџер?

Голем број професионалци од областа на маркетингот целат да станат одлични маркетинг менаџери кои можат да насочуваат цели тимови кон комерцијален и креативен успех. Сепак станува збор за прилично...