Резултати од завршениот проект „Алијанса на знаење во еко-иновативно претприемништво за зајакнување на конкурентноста на малите и средни претпријатија – SMecoMP” во рамките на Програмата Интеррег Балкан-Медитеран

“A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness” SMecoMP

Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република С. Македонија успешно го реализира проектот „Алијанса на знаење во еко-иновативно претприемништво за зајакнување на конкурентноста на малите и средни претпријатија – SMecoMP” во рамките на Програмата Интеррег Балкан-Медитеран. Конзорциумот на проектот SMecoMP беше составен од организации од четири балкански земји партнери од Грција беа Универзитет Македонија и Федерација на индустрии на Северна Грција), од Кипар Технолошкиот универзитет на Кипар и Линк на кипарски претпријатија, od Бугарија (Бугарска индустриска асоцијација, Универзитет Тракија) и Северна Македонија (универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола, Агенција за поттикнување на претприемништвото на Република Македонија).

Активностите на проектот вклучуваа организирање на семинари и конференции за обука, спроведување на студии поврзани со вештините на деловните директори и нивните образовни потреби, како и организирање на работилници за претприемништво за животна средина каде беа презентирани нови иновативни идеи и можност за создавање спин – ќе бидат истражени деловните активности.

Проектот СМекоМП има за цел да воспостави силен сојуз на знаење помеѓу институциите за високо образование, центрите за обука на стручно образование и малите и средните претпријатија, со цел промовирање на еко-претприемништво, еко-управување и еко-иновации. Ова ќе се добие со развивање на образовна рамка заснована на цврсто истражување и размена на искуства и најдобри практики, како и со употреба на иновативни алатки и методи за обука.

Главните целни групи на проектот и нивните придобивки се:

  • Малите и средните претпријатија ќе имаат корист од добивање обука за нивните вработени и менаџерите за практики за еко-управување, од споделување искуства и знаење, подобрување на економските перформанси и конкурентноста
  • Вработените во МСП ќе ги подобрат своите вештини и компетенции, зајакнувајќи ги нивните перформанси во тековната професија и исто така и нивните можности за вработување
  • Младите претприемачи ќе добијат обука, тренинг и менторство што ќе ги подобри нивните способности за ефективно функционирање како претприемачи или во претприемнички капацитет, започнување свои сопствени МСП и извршуваат лични вложувања и пропагираат релевантни вредности и знаење
  • Универзитетите ќе го подобрат разбирањето на потребите на пазарот, ќе ги подобрат наставните планови и ќе ја зајакнат соработката со деловните субјекти. Академскиот и техничкиот персонал, преку споделување искуства со бизнис, ќе го подобри нивниот наставен материјал и ќе ја ажурира агендата за нивните истражувања.
  • Студентите ќе стекнат засилени вештини што ќе им овозможат да размислуваат креативно, да бидат иновативни, да развиваат свесност за интелектуалните средства и зајакнат капацитет за управување и искористување на истите.

Резултати

Во периодот од почетокот на проектот 01.12.2017 до 28.02.2021 беа реализирани активности на национално и на регионално ниво со кои се разви образовна рамка и соодветни алатки за обука за подобрување на вештините на претприемачите за еко-иновации. Проектот SMecoMP е изграден врз основа на премисата во сите земји од областа на програмата, малите и средни претпријатија (МСП) кои доминираат во економската активност, се соочуваат со следниве два заеднички предизвици несоодветно образование за претприемништво и знаење за управување со животната средина и ресурсите и вештините. Придонесот на проектот SMecoMP во решавањето на овие предизвици е успешен развој на сеопфатна рамка на наставни програми за обука кои вклучуваат четири модули за обука кои го комбинираат теоретското знаење за еколошките регионални и глобални проблеми со практични алатки за бизнисот.

ТМ1. Економија на животна средина и енергија – Анализа на трошок-корисност Финансии на сметководство на животна средина

TM2. Стандарди за менаџмент на животната средина и Интегрирани системи – Корпоративна општествена одговорност

ТМ3. Еко-иновации и трансфер на технологија.

ТМ4. Од зелена идеја до одржлив бизнис.

Од 09.09.2020 до 15.09.2020, во Прилеп Агенцијата за подршка на претприемништво на Северна Македонија заедно со Економскиот Факултет, Прилеп се одржа обука лице в лице составена од изготвените четири модели користејќи развиена Платформа за обука.

И покрај ситуацијата со Ковид 19, со почитување на мерките за превенција, беше организирана обука за две групи: за група од 15 студенти (5 дена, 3 часа на ден) и за 15 МСП професионалци и млади претприемачи (5 дена, 4 часа дневно).

Во септември и октомври 2020 беше на национално ниво од страна на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РСМ и УКЛО беше организирана Програма за пред-инкубатор советување и менторство во што учествуваа на 15 студенти и млади претприемачи. Програмата заврши со успешна изработка на бизнис планови и презентација од учесниците пред менторите.

Проектот „Алијанса на знаење во еко-иновативно претприемништво за зајакнување на конкурентноста на МСП – SMecoMP” во рамките на Програмата Интеррег Балкан-Медитеран беше успешно реализиран од страна на сите партнери вклучително и Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РСМ како и Економскиот факултет, Прилеп и ги исполни поставените цели на проектот.

Подетални информации за проектот може да добиете на веб страницата https://www.smecomp.eu/ и во Агенцијата за поддршка на претприемништво на РСМ.

28.02.2021 год, Скопје

поврзани статии

ОСТАВЕТЕ ОДГОВОР

ве молиме внесете го вашиот коментар!
ве молиме внесете го вашето име овде

прочитај повеќе

- Advertisment -